۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

9 | عمومي

۹
از اون روزی که خسته اومدم خونه و ناراحت بودم ۱ ماه و ۳ هفتۀ پر از احساسات قاتی پاتی گذشته و هنوز ۱ ماه و ۲ هفته مانده. خسته ام، تنهام، ناراحتم. حافظ گفته همونی می شه که من می خوام ولی نگرانی جزء برنامۀ هر روز من شده.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر