۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

اسپند | عمومي

اسپند دود نمی کنم٬
چشمم نزده اند٬
من به سادگی همین تنهایی
خوشبختم
و در میان پریشانی این جمعیت حسود
چشمی آن قدر روشن نیست
که بربایدم
و میان خاکستر اسپند بنشاندم!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر