۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

دل بیچارۀ من خودت را به در و دیوار نکوب

دل بیچارۀ من خودت را به در و دیوار نکوب
تو مال این رؤیاها نیستی
چه برسد به این که آنها مال تو باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر