۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

(برای پاییزی که نمی یاد)

 (برای پاییزی که نمی یاد)
به پاییز تو٬
هر روز محرم می شوم
و
در گردش برگ هایت
هر لحظه هزاربار غرق می شوم
و
رنگا رنگ
رنگا رنگ می شود
روزهایم
در تب تند آسمان سرخ
 یک غروب!!!
                                *                  *                  *
دلم می خواهد هرچه زودتر هوا پاییزی بشه و دلم پاییزی بگیره!!!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر