۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

کاش شبی کسی هم چنگی به دل ما بزند

کاش شبی کسی هم چنگی به دل ما بزند
یک نفس بیاید و تفـألی به خیال ما بزند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر